„…egy bibliai szöveg nem jelentheti azt, amit sohasem jelentett írója vagy olvasói számára”.

 

 

FRISSSÍTVE:

2022.05.29. Figyelem dátum változás!

A FŐISKOLÁN AZ OKTATÁS
A SZOKÁSOS RENDBEN TÖRTÉNIK.

 

 

Minden dolgozatot az ő email címére is legyetek kedvesek elküldeni!

 

 

 

Csatlakozz hozzánk a Facebookon!

 

***

 

A bibliai tanulmányokat eszköznek kell tekintenünk a gyülekezetek építése, a szolgálatok támogatása céljából, hogy erős hatást gyakoroljon az életünkre, családunkra, a minket körülvevő közösségekre. Ezért a hallgatóknál a tárgyi tudás közvetítése mellett szem előtt tartjuk olyan készségek és kompetenciák fejlesztését, mint az új ismeretek befogadására, megértésére, alkalmazására való gyakorlottság; a rugalmasság és alkalmazkodóképesség; az együttműködési és közvetlen kommunikációs képesség; a problémamegoldó készség, döntéshelyzetek önálló kezelése; a kreativitás; a megbízhatóság, ill. az írott modern kommunikáció alkalmazásának képessége, fogalmak, értékek megértése, tolerálása ill. alkotása.”

A Logos Küldetése (részlet)

 

 

 

„A keresztyén, aki nem kapcsolódik be szorgalmasan a Szentírás komoly tanulmányozásába, egyszerűen alkalmatlan arra, hogy Krisztus tanítványa legyen.” (Sproul)

 

image001.gif 

L O G O S     A L A P Í T V Á N Y   &   F Ő I S K O L A     I N F O R M Á C I Ó S    O L D A L A

 

2021-2022 ÖSSZEVONT TANULMÁNYI PROGRAM (ELSŐTŐL HARMADIKIG). 1

2021-2022 ZÁRÓPROGRAMOSOK & EGYÉNI TANRENDESEK TANULMÁNYI PROGRAMJA. 1

LOGOS IRODA – FONTOS INFORMÁCIÓK – 2022. 1

ALAPÍTVÁNYI INFORMÁCIÓK. 1

A LOGOS OKTATÁSI SZEMLÉLETE – ISMERKEDJ MEG VELÜNK! 1

A LOGOS FŐISKOLA A WIKIPÉDIÁN.. 1

ARHÍV - LOGOS IRODA – KONFERENCIA ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK. 1

ALAPÍTVÁNY KÖSZÖNETET MOND - SZJA 1 % FELHASZNÁLÁSA. 1

AZ ÖNKÉNTESSÉG 20 ÉVES ÜNNEPE - A LOGOS HÁZBAN.. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 ÖSSZEVONT TANULMÁNYI PROGRAM (ELSŐTŐL HARMADIKIG)

A folyamatos kurzus felvétel kapcsán keresd a Tanulmányi vezetőt!

 

időpont: aktuális dátum (lásd a táblázatban), kezdődik, tervezett időtartam: 13,45-18,00

helye: Miskolc Jakab Oktatási Kft, Kishunyad 1

 

IDŐPONT

KURZUSOK

Tervezett

1. kurzus
2021.09.25

THE 230 Hermeneutika – Hogyan értelmezzük az Írásokat (Hermenutics)

 

ELSŐSÖKNEK

tervezett e-tanrend (BZS,KMK)

1. kurzus
2021.09.25

OTS 330 Példabeszédek Könyve (Proverbs)

TÖBBIEKNEK

2. kurzus 2021.

10.23

SYS 322 Ima (Prayer)

tervezett e-tanrend(SJ)

3. kurzus 2021.

11.20.

NTS 110 Evangéliumok (Gospels)

tervezett e-tanrend (SZJ)

4. kurzus 2021.

12.18.

CNS 130 Bevezetés A Keresztény Tanácsadásba (Introduction To Christian Counselling)

tervezett e-tanrend (SZJ)

5. kurzus 2022.

01.15.

NTS 202 Apostolok Cselekedetei Missziós Mandátum (Acts)

tervezett e-tanrend (NI)

 

 

Féléves tanulmányi zárás

6. kurzus 2022.

02.12.

PTH 202 Újszövetségi tanítványság (New Testament Discipleship)

ONLINE ELŐADÁS! (BZS)

7. kurzus 2022.

03.12.

SYS 321 Pneumatológia – Szent Szellem (PneumatologyHoly Spirit)

ÉLŐ ELŐADÁS! (NA)

8. kurzus 2022.

04.09.

THE 163 Doxológia - Konvergens Dicséret (Convergence Worship)

ÉLŐ ELŐADÁS! (IS)

9. kurzus 2022.

05.06

PTH 306 Keresztény Etika (Christian Etics)

e-tanrend, elő előadás nem lesz! (VIE)

10. kurzus 2022.
06.04.

NTS 360 Jézus Példabeszédéi (Parables Of Jesus)

ÉLŐ ELŐADÁS! (BZS)

 

A főiskola a kurzusok változtatásának a jogát fenntartja!
Utolsó dolgozat leadási határideje: 2022.július 25.
Éves tanulmányi zárás: 2022. július 30.

 

 

 

 

 

2021-2022 ZÁRÓPROGRAMOSOK & EGYÉNI TANRENDESEK TANULMÁNYI PROGRAMJA

A folyamatos kurzus felvétel kapcsán keresd a Tanulmányi vezetőt!

 

IDŐPONT

KURZUSOK

Tervezett

THE 161 Keresztény Fundamentumok (Christian Foundations)

THE 163 Doxológia - Konvergens Dicséret (Convergence Worship)

THE 201 Mózesi sátor (Tabernacle Of Moses)

THE 230 Hermeneutika – Hogyan értelmezzük az Írásokat (Hermenutics)

THE 242 Újszövetségi Szolgálatok (New Testament Ministries

 

THE 302/1 Vérszövetség (Blood Covenant)

THE 362 Apologetika – Hitvédelem (Apologetics - Defending the faith)

THE 363 Sáfárság És A Helyi Gyülekezet (Stewardship And The Local Church)

 

 

 

COM 201 Kommunikáció (Communication)

CNS 130 Bevezetés A Keresztény Tanácsadásba (Introduction To Christian Counselling)

CNS 331 Házasság És Család (Marriage And Family)

 

 

 

HCH 201 Egyháztörténelem 1 (Church History 1)

HCH 202 Újszövetségi egyháztan (History of New Testament Church)

 

HIS 221 Izrael Történelme (History Of Israel)

GRK 201 Újszövetségi Görög Nyelv (New Testament Greek)

 

GRK 301 Újszövetségi Görög Nyelv (New Testament Greek)

 

 

 

 

NTS 110 – Evangéliumok (Gospels)

NTS 111 János – A Szeretet Evangéliuma (John – Gospel Of Love)

 

NTS 202 Apostolok Cselekedetei Missziós Mandátum (Acts)

NTS 211 Róma Levél – A Győzedelmes Élet (Romans – The Overcoming Life)

NTS 212 1-2 Korinthusi Levél (First & Second Corinthians)

 

NTS 221 Galata Levél (Galatians)

 

NTS 360 Jézus Példabeszédéi (Parables Of Jesus)

NTS 350 Héberek – Egy Jobb Szövetség (Hebrews – A Better Covenant)

 

 

 

OTS 110 Mózes 5 Könyve (Five Books Of Móses)

OTS 330 Példabeszédek Könyve (Proverbs)

OTS 331 Zsoltárok (Psalms)

 

 

OTS 334 Énekek Éneke (Song Of Solomon)

 

OTS 411 Ézsaiás (Isaiah)

 

OTS 414 Dániel És Jelenések (Daniel And Revelation)

 

 

 

 

SYS 222 Krisztológia – Krisztus Személye (Person Of Christ)

SYS 321 Pneumatológia – Szent Szellem (PneumatologyHoly Spirit)

SYS 322 Ima (Prayer)

SYS 324 Gyógyulás (Healing)

 

 

 

 

 

PRE 201 Homiletika – A Beszédre Készülés (Preparing To SpeakHomoletics 1)

 

PTH 101 Bibliatanulmányozás alapelvei - Exegézis gyakorlatok (Principles Of Bible Study)

 

 

PTH 104 Gyülekezet Kormányzás (Church Government)

 

 

PTH 202 Újszövetségi tanítványság (New Testament Discipleship)

PTH 204 Pásztorlási Teológia (Pastoral Theology)

PTH 301 Vezetési Alapelvek (Leadership Principles)

PTH 306 Keresztény Etika (Christian Etics)

PTH 310 A Hatalom Gyakorlása A Szolgálatban (Authoritative Ministry)

 

PTH 405 Haladó Vezetési Alapelvek (Advanced Leadership Principles)

 

EGYÉNI MEGÁLLAPODÁS

CED 495 Diplomamunka (BA. Projekt)

 

 

A főiskola a kurzusok változtatásának a jogát fenntartja!
Utolsó dolgozat leadási határideje: 2022.július 25.
Éves tanulmányi zárás: 2022. július 30.

 

 

 

 

 

LOGOS IRODA – FONTOS INFORMÁCIÓK – 2022

 

·       Figyelem: 9. kurzus időpontja megváltozott, ETANRENDBEN LESZ, az új dátum 2022.5.6. lesz. Köszönjük rugalmasságotokat.

·       A főiskola visszatért a szokásos működési rendjébe. Az előadások a szokásos helyszínen Miskolcon, Jakab Oktatási Kft, Kishunyad 1. szám alatt vannak megtartva.

Link: https://www.google.com/maps?q=Miskolc+Jakab+Oktat%C3%A1si,Kishunyad+1&source=lmns&bih=631&biw=1181&client=firefox-b-d&hl=hu&sa=X&ved=2ahUKEwiy_6fr7bj2AhUM_xoKHW1DA-UQ_AUoAXoECAEQAQ

 

További infó emailben: tanulmányi vezető

 

·       Az oktatási díj átutalása kapcsán teendőitek! Az Unicredit Banknál a számlaszámunk.

 

Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány

10918001-00000070-87980010

 

 

·       1% KÉRÉSE: Sziasztok! HA TEHETITEK, ÖRÖMMEL VESSZÜK!

Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány adószáma: 18204845-1-05


Köszönet mindazoknak, akik az idén is támogatnak bennünket az 1%-os felajánlásukkal. Isten áldjon Benneteket és a munkátokat!

 

Az 1 %-ot, ami a múlt évben 121.733 Ft volt az önkénteseink jutalmazására fordítunk.

 

·       A LOGOS IRODA: (igazgató, tanulmányi vezető, pénztáros)

 

Kérlek, vegyétek figyelembe, hogy a Logos Csapata (pásztorok, lelkészek, teológusok) a saját gyülekezetükben is aktívan tevékenykednek.
Szükségesnek láttuk a tevékenységek szétválasztását és összehangolását. Természetesen e-mailben fogadjuk a megkereséseiteket, és igyekszünk mihamarabb válaszolni.

 

·       Amennyiben élő előadás van/lesz: Helyszín: Jakab oktatási kft. Miskolc, Hunyadi u. 1. Erről külön értesítünk benneteket.

·       Igazgató kérése: Iroda működése – fontos olvasd el! Változások!

 

Az iskolavezetés és az adminisztratív munkatársak munkáját segítené, ha hallgatók is megkönnyítenék a kapcsolattartást, az együtt munkálkodást.

 

Hogyan segítsetek nekünk?

 

1) Ha email-t küldesz az igazgatónak, tanulmányi vezetőnek, pénztárosnak, vagy archiválásra stb.

 

Először is írd kérlek emailed TÁRGYSORÁBA neved, LH számod és max. 3 szóban mi a téma, amiben választ vár tőlünk. Ez nagyban megkönnyíti a munkánkat!

 

2) Ha dolgozatot küldesz archiválásra, vagy a tanárnak, akkor a megbeszéltek szerint az előirt fájlnévvel küldd, különben, arra fogom utasítani a tanárokat, hogy ne fogadják el a dolgozatot. (Nem akarok ilyeneket látni a csatolásban: dok1.doc, nts.doc, doga.doc stb.)

 

4) Nemcsak a szellemi munka, hanem a határidők kezelése, a pénzügyek is mutatják milyen jellemű emberek vagyunk! Amennyiben akadályozva vagy, akkor még a dolgozat leadásának időpontja előtt keresd meg a tanulmányi vezetőt. Amennyiben ez elmarad a főiskola a lehetőségeihez mérten tudja támogatni a hallgatót. További infó: igazgató

 

·       Amennyiben a helyi közösségetekben, vagy testvéri környezetben van érdeklődés a Logos főiskola iránt, és valamely kurzusra szeretnéd elhozni az érdeklődő testvért, testvérnőt, kérlek, jelezd felénk és keressünk egy nyitott kurzust az éven.

ALAPÍTVÁNYI INFORMÁCIÓK

 

·       Az alapítvány frissítette az adatkezelési szabályait, itt elolvashatod: http://www.logos-hungary.hu/pdf/lnka_adatkezeles.html

 

 

A LOGOS OKTATÁSI SZEMLÉLETE – ISMERKEDJ MEG VELÜNK!

 

 

„A bibliai tanulmányokat eszköznek kell tekintenünk a gyülekezetek építése, a szolgálatok támogatása céljából, hogy erős hatást gyakoroljon az életünkre, családunkra, a minket körülvevő közösségekre. Ezért a hallgatóknál a tárgyi tudás közvetítése mellett szem előtt tartjuk olyan készségek és kompetenciák fejlesztését, mint az új ismeretek befogadására, megértésére, alkalmazására való gyakorlottság; a rugalmasság és alkalmazkodóképesség; az együttműködési és közvetlen kommunikációs képesség; a problémamegoldó készség, döntéshelyzetek önálló kezelése; a kreativitás; a megbízhatóság, ill. az írott modern kommunikáció alkalmazásának képessége, fogalmak, értékek megértése, tolerálása ill. alkotása.”

A Logos Csapata

 

A LOGOS FŐISKOLA A WIKIPÉDIÁN

Ha csak egy gyors áttekintésre futja az idődből, ajánljuk a Wikipédia Enciklopédiát!

A Logos-Hungary Keresztény Főiskola szócikk https://hu.wikipedia.org/wiki/Logos-Hungary_Kereszt%C3%A9ny_F%C5%91iskola

Ami egy lényeges változás az amerikai diplomát a továbbiakban a Logos University adja.

 

·       Ez a Facebook oldalunk, itt is tájékozódhatsz: http://www.facebook.com/pages/Logos-Hungary-Keresztény-Főiskola/352843608074221

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------Archív ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ·       Logos Főiskola standja a MIÉRTT FESZTIVÁLON. Képek a Facebookon https://www.facebook.com/pages/Logos-Hungary-Kereszt%C3%A9ny-F%C5%91iskola/352843608074221

 

·       „Diplomaosztó a Logosban - Miskolc TV” / minap.hu 2016. május 01. 09:09 http://m.minap.hu/cikkek/diplomaoszto-logosban

·       Logos diplomaosztón készült kisfilm, „Hívőszó” 2016.05.22-i adásában. https://www.youtube.com/watch?v=pnjSvwJYU0E

·       Cikk a Logos Főiskoláról a MINAPban (2016.05.14) .
http://minap.hu/…/def…/files/2016-05/minap01-12_20160514.pdf

·       Logos Főiskola, Diplomaosztó 2016. Április 30. Képek és videók a facebookon. https://www.facebook.com/pages/Logos-Hungary-Kereszt%C3%A9ny-F%C5%91iskola/352843608074221

 

·       Diplomaosztó ünnepségünket 2013. október 26-án (szombat 15,00) tartottuk, képek a Facebookon.
https://www.facebook.com/pages/Logos-Hungary-Kereszt%C3%A9ny-F%C5%91iskola/352843608074221

 

·       Pomp and Circumstance Graduation Walking March (Song Extended)

https://www.youtube.com/watch?v=Kw-_Ew5bVxs

 

·       A Miskolc Tv Miskolc MA adásában a rövid híradást megnézheted itt.
http://minap.hu/mivid.php?ext.a40456

 

 

ARHÍV - LOGOS IRODA – KONFERENCIA ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK

 

·       2019.augusztus 17. „Események, amik mögött Isten áll – Miért történnek rossz / jó dolgok Isten embereivel? Konferencia”. szervező Olajfák Baptista Gyülekezet, társszervezők: Logos Főiskola és Logos NK Alapítvány, valamint a Derek Prince Ministries – Magyarország. További infó a facebookon.

 

·       2018.október 20. „Beszéd Konferencia”. szervező Olajfák Baptista Gyülekezet, társszervezők: Logos Főiskola és Logos NK Alapítvány, valamint a Derek Prince Ministries – Magyarország. További infó a facebookon. https://www.facebook.com/Logos.Foiskola/

 

·       CED 495 Diplomamunka (BA. Projekt) 1 rész a Jakabban, hozz magaddal laptopot, hosszabbítót, jegyzetfüzetet)  További infó: Tanulmányi vezető

 

·       2017.október 21. „Férjek és Apák Konferencia”, szervező Olajfák Baptista Gyülekezet, társszervezők: Mezőkövesdi Gyülekezet, Logos Főiskola és Logos NK Alapítvány, valamint a Derek Prince Ministries – Magyarország. További infó a facebookon. https://www.facebook.com/Logos.Foiskola/

 

·       CED 495 Diplomamunka (BA. Projekt) 1 rész a Jakabban, hozz magaddal laptopot, hosszabbítót, jegyzetfüzetet)  További infó: Tanulmányi Vezető

·       Figyelem, a főiskolán jelenleg az oktatás VEGYES tanrendben folyik. Minden hallgatót arra kérünk, kommunikáljon leginkább email-ben a tanulmányi vezetővel. Ha másképpen nem rendelkezik, akkor minden dolgozatot az ő email címére legyetek kedvesek elküldeni!

 

 

ALAPÍTVÁNY KÖSZÖNETET MOND - SZJA 1 % FELHASZNÁLÁSA

 

Alapítvány köszönetet mond azoknak, akik adójuk 1 %-át az alapítvány számára ajánlották fel. Tisztelettel tájékoztatunk Benneteket, hogy az összeget, 121.733 Ft  Ft-ot önkénteseink 2021. és 2022 évi munkájának jutalmazására és munkájukkal járó költségeik térítésére használjuk fel.

 

Köszönettel fogadjuk ez éven is adóévi felajánlásotokat, amely nagy segítséget jelent számunkra az Úr Jézus Krisztus királyságának építésében. Tisztelettel: Az alapítvány kuratóriuma

 

 

AZ ÖNKÉNTESSÉG 20 ÉVES ÜNNEPE - A LOGOS HÁZBAN

 

Az önkéntesség az küldetés, szívügy és lelkesedés dolga. Életeket ment meg az igaz bizonyság! 20 éve formál ez a segíteni akarás bennünket itt Miskolcon. Különböző formákban éljük ezt meg, kisebb nagyobb közösségekben, alapítványi és egyházi jogi keretekben, vagy épp a nélkül. Legyen ez idősek vagy épp árvák felé való szolgálat. Néhány éve kisebb ifjúsági projektekben is ezt tesszük spontán, vagy szervezetten a MIKSZ-szel (Miskolci Ifjak Kiáltó Szava).  A szolgálat helyszíne mindig változik, de Miskolc Város jóvoltából a centrum és otthon a Logos Ház, már 2006-óta.

Olvasd el a miskolci MinapONLINE cikkét, nézd meg a fotókat: http://minap.hu/page.php?317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány - Minden jog fenntartva!