„…egy bibliai szöveg nem jelentheti azt, amit sohasem jelentett írója vagy olvasói számára”.

 

 

FRISSSÍTVE:

2019.09.23.

 

 

FIGYELEM, A FŐISKOLÁN JELENLEG AZ OKTATÁS VEGYES TANRENDBEN (AZAZ ÉLŐ ELŐADÁSBAN ÉS ETANTRENDBEN) TÖRTÉNIK.

 

 

Minden hallgatót arra kérünk, kommunikáljon - leginkább email-ben
- a tanulmányi vezetővel. 

Minden dolgozatot az ő email címére legyetek kedvesek elküldeni!

 

 

 

Csatlakozz hozzánk a Facebookon!

 

 

***

 

A bibliai tanulmányokat eszköznek kell tekintenünk a gyülekezetek építése, a szolgálatok támogatása céljából, hogy erős hatást gyakoroljon az életünkre, családunkra, a minket körülvevő közösségekre. Ezért a hallgatóknál a tárgyi tudás közvetítése mellett szem előtt tartjuk olyan készségek és kompetenciák fejlesztését, mint az új ismeretek befogadására, megértésére, alkalmazására való gyakorlottság; a rugalmasság és alkalmazkodóképesség; az együttműködési és közvetlen kommunikációs képesség; a problémamegoldó készség, döntéshelyzetek önálló kezelése; a kreativitás; a megbízhatóság, ill. az írott modern kommunikáció alkalmazásának képessége, fogalmak, értékek megértése, tolerálása ill. alkotása.”

A Logos Küldetése (részlet)

 

 

 

„A keresztyén, aki nem kapcsolódik be szorgalmasan a Szentírás komoly tanulmányozásába, egyszerűen alkalmatlan arra, hogy Krisztus tanítványa legyen.” (Sproul)

 

image001.gif 

L O G O S     A L A P Í T V Á N Y   &   F Ő I S K O L A     I N F O R M Á C I Ó S    O L D A L A

 

2019-2020 ÖSSZEVONT TANULMÁNYI PROGRAM (ELSŐTŐL HARMADIKIG). 4

2019-2020 ZÁRÓPROGRAMOSOK & EGYÉNI TANRENDESEK TANULMÁNYI PROGRAMJA. 4

LOGOS OFFICE SUPPORT – FONTOS INFORMÁCIÓK – 2019. 6

ALAPÍTVÁNYI INFORMÁCIÓK. 9

A LOGOS OKTATÁSI SZEMLÉLETE – ISMERKEDJ MEG VELÜNK! 9

A LOGOS FŐISKOLA A WIKIPÉDIÁN.. 10

ARHÍV - LOGOS OFFICE SUPPORT – FONTOS INFORMÁCIÓK - 11

AZ ÖNKÉNTESSÉG 20 ÉVES ÜNNEPE - A LOGOS HÁZBAN.. 13

ÉZSAIÁS NAP - LOGOS KONFERENCIA – FOTÓK A FACEBOOKON! 14

ALAPÍTVÁNY KÖSZÖNETET MOND - SZJA 1 % FELHASZNÁLÁSA. 14

LOGOS - GENERÁCIÓK TALÁLKOZÁSA. 15

LOGOS ALAPÍTVÁNY ÖNKÉNTESEI ÉS GYERMEKKÓRUSA -  A B.-A.-Z. MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONTBAN.. 16

NÉHÁNY SZOLGÁLÓTÁRSUNK AJÁNLÁSA, TAPASZTALATA MUNKÁNK ÉS KÜLDETÉSÜNK FELŐL. 18

A LOGOS HITVALLÁSA. 18

GALÉRIA A LOGOS DIPLOMAOSZTÓKRÓL. 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 ÖSSZEVONT TANULMÁNYI PROGRAM (ELSŐTŐL HARMADIKIG)

A folyamatos kurzus felvétel kapcsán keresd a Tanulmányi vezetőt!

 

IDŐPONT

KURZUSOK

Tervezett

1. kurzus 2019.

10.19

THE 230 Hermeneutika – Hogyan értelmezzük az Írásokat (Hermenutics)

ÉLŐ ELŐADÁS!

2. kurzus 2019.

11.16

THE 161 Keresztény Fundamentumok (Christian Foundations)

ÉLŐ ELŐADÁS!

3. kurzus 2019.

12.21.

PRE 201 Homiletika – A Beszédre Készülés (Preparing To Speak – Homoletics 1)

ÉLŐ ELŐADÁS!

4. kurzus 2020.

01.11.

THE 302/1 Vérszövetség (Blood Covenant)

ÉLŐ ELŐADÁS!

5. kurzus 2020.

02.08.

NTS 211 Róma Levél – A Győzedelmes Élet (Romans – The Overcoming Life)

ÉLŐ ELŐADÁS!

 

 


Féléves tanulmányi zárás

6. kurzus 2020.

03.07.

NTS 350 Héberek – Egy Jobb Szövetség (Hebrews – A Better Covenant)

ÉLŐ ELŐADÁS!

7. kurzus 2020.

04.04

OTS 110 Mózes 5 Könyve (Five Books Of Moses)

ÉLŐ ELŐADÁS!

8. kurzus 2020.

05.02.

NTS 360 Jézus Példabeszédei (Parables Of Jesus)

tervezett e-tanrend

9. kurzus 2020.

05.30.

COM 201 Kommunikáció (Communication)

ÉLŐ ELŐADÁS!

10. kurzus 2020.

O6.27.

THE 201 Mózesi sátor (Tabernacle Of Moses)

ÉLŐ ELŐADÁS!

 

A főiskola a kurzusok változtatásának a jogát fenntartja!
Utolsó dolgozat leadási határideje: 2020.Július 25.
Éves tanulmányi zárás: 2020. Július 30.

 

 

 

 

 

2019-2020 ZÁRÓPROGRAMOSOK & EGYÉNI TANRENDESEK TANULMÁNYI PROGRAMJA

A folyamatos kurzus felvétel kapcsán keresd a Tanulmányi vezetőt!

 

IDŐPONT

KURZUSOK

Tervezett

THE 161 Keresztény Fundamentumok (Christian Foundations)

élő előadás

THE 163 Doxológia - Konvergens Dicséret (Convergence Worship)

 

THE 201 Mózesi sátor (Tabernacle Of Moses)

élő előadás

THE 230 Hermeneutika – Hogyan értelmezzük az Írásokat (Hermenutics)

élő előadás

THE 242 Újszövetségi Szolgálatok (New Testament Ministries

 

THE 302/1 Vérszövetség (Blood Covenant)

élő előadás

THE 362 Apologetika – Hitvédelem (Apologetics - Defending the faith)

THE 363 Sáfárság És A Helyi Gyülekezet (Stewardship And The Local Church)

COM 201 Kommunikáció (Communication)

élő előadás

CNS 130 Bevezetés A Keresztény Tanácsadásba (Introduction To Christian Counselling)

 

CNS 331 Házasság És Család (Marriage And Family)

 

SYS 321 Pneumatológia – Szent Szellem (Pneumatology – Holy Spirit)

 

SYS 324 Gyógyulás (Healing)

 

HCH 201 Egyháztörténelem 1 (Church History 1)

 

HCH 202 Újszövetségi egyháztan (History of New Testament Church)

 

HIS 221 Izrael Történelme (History Of Israel)

GRK 201 Újszövetségi Görög Nyelv (New Testament Greek)

 

GRK 301 Újszövetségi Görög Nyelv (New Testament Greek)

 

THE 302/1 Vérszövetség (Blood Covenant)

 

NTS 111 János – A Szeretet Evangéliuma ( John – Gospel Of Love)

 

NTS 202 Apostolok Cselekedetei Missziós Mandátum (Acts)

 

NTS 211 Róma Levél – A Győzedelmes Élet (Romans – The Overcoming Life)

élő előadás

NTS 212 1-2 Korinthusi Levél (First & Second Corinthians)

 

NTS 221 Galata Levél (Galatians)

 

NTS 360 Jézus Példabeszédei (Parables Of Jesus)

e tanrend

NTS 350 Héberek – Egy Jobb Szövetség (Hebrews – A Better Covenant)

élő előadás

OTS 110 Mózes 5 Könyve (Five Books Of Móses)

élő előadás

OTS 334 Énekek Éneke (Song Of Solomon)

 

OTS 330 Példabeszédek Könyve (Proverbs)

OTS 331 Zsoltárok (Psalms)

 

OTS 411 Ésaiás (Isaiah)

 

OTS 414 Dániel És Jelenések (Daniel And Revelation)

 

SYS 222 Krisztológia – Krisztus Személye (Person Of Christ)

SYS 321 Pneumatológia – Szent Szellem (Pneumatology – Holy Spirit)

SYS 322 Ima (Prayer)

 

SYS 324 Gyógyulás (Healing)

 

PTH 101 Bibliatanulmányozás alapelvei - Exegézis gyakorlatok (Principles Of Bible Study)

 

PTH 204 Pásztorlási Teológia (Pastoral Theology)

PTH 301 Vezetési Alapelvek (Leadership Principles)

PTH 306 Keresztény Etika (Christian Etics)

 

PTH 104 Gyülekezet Kormányzás (Church Government)

 

PTH 202 Újszövetségi tanítványság (New Testament Discipleship)

 

PTH 310 A Hatalom Gyakorlása A Szolgálatban (Authoritative Ministry)

 

PTH 405 Haladó Vezetési Alapelvek (Advanced Leadership Principles)

PRE 201 Homiletika – A Beszédre Készülés (Preparing To Speak – Homoletics 1)

élő előadás

 

EGYÉNI MEGÁLLAPODÁS

CED 495 Diplomamunka (BA. Projekt)

élő előadás

 

 

A főiskola a kurzusok változtatásának a jogát fenntartja!
Utolsó dolgozat leadási határideje: 2020.Július 25.
Éves tanulmányi zárás: 2020. Július 30.

 

 

 

 

 

LOGOS OFFICE SUPPORT – FONTOS INFORMÁCIÓK – 2019

 

·       Logos Főiskola évnyitója, Orientáció és első kurzus 2019. Október 19. Helyszín: Jakab oktatási kft. Miskolc, Hunyadi u. 1. 14,00tól. További infó: Tanulmányi vezető

 

·       2019.augusztus 17. „Események, amik mögött Isten áll – Miért történnek rossz / jó dolgok Isten embereivel? Konferencia”. szervező Olajfák Baptista Gyülekezet, társszervezők: Logos Főiskola és Logos NK Alapítvány, valamint a Derek Prince Ministries – Magyarország. További infó a facebookon. https://www.facebook.com/Logos.Foiskola/

·       Az oktatási díj átutalása kapcsán teendőitek! Az Unicredit Banknál a számlaszámunk.

 

Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány

10918001-00000070-87980010

 

A számlázás pontossága miatt szeretnénk benneteket megkérni arra, amikor bankszámlára utaljátok az oktatási díjat, vagy egyéb összeget (könyv, jegyzet, stb), még azon a napon a következő email címre: logospenztar@gmail.com küldjed a következő adatokat:

Tanuló neve, a kurzus száma, a feladott összeg részletezése. Azaz ha több minden van fizetve, akkor részletesen le kell írni Pl. a könyv árát, jegyzet árát…stb., és a befizetés dátumát is.

Köszönettel Kissné Kati, pénztáros

 

 

·       A főiskola Tanulmányi Support-ja: igazgató, tanulmányi vezető, titkárok, gazdasági csoport – minden szerda 15-18 óráig áll rendelkezésetekre, vagy e-mailben folyamatosan, igyekszünk mihamarabb válaszolni.

 

Kérlek, vegyétek figyelembe, hogy a Logos Csapata (pásztorok, lelkészek, teológusok) a saját gyülekezetükben is aktívan tevékenykednek.
Szükségesnek láttuk a tevékenységek szétválasztását és összehangolását. Természetesen E-mailben fogadjuk a megkereséseiteket, és igyekszünk mihamarabb válaszolni.

 

·      

·       Office működése – fontos olvasd el! Változások!

 

Az iskolavezetés és az adminisztratív munkatársak munkáját megkönnyítené, ha minden hallgató igyekezne megkönnyíteni a kapcsolattartást, az együtt munkálkodást.

 

Hogyan segítsetek nekünk?

 

1) Ha email-t küldesz az igazgatónak, tanulmányi vezetőnek, gazdasági csoportnak, vagy archiválásra stb.

 

LEGYEN A TÁRGYSORBAN: a neved, LH számod és max. 3 szóban mi a téma, amiben keresnek bennünket. EZ MINDEN EMAILRE ÉRVÉNYES! Ez nagyban megkönnyíti a munkánkat!

 

2) Amikor a Hallgatók dolgozatot küldenek archiválásra, vagy a tanárnak, akkor a Hallgatók Kézikönyvében előirt fájlnévvel küldjék, különben, arra fogom utasítani a tanárokat, hogy NE FOGADJÁK EL A DOLGOZATOT! (Nem akarok ilyeneket látni a csatolásban: dok1.doc, nts.doc, doga.doc stb.)

 

4) Nemcsak a szellemi munka, hanem a határidők kezelése, a pénzügyek is mutatják milyen jellemű emberek vagyunk! Amennyiben akadályozva van a hallgató, akkor még a dolgozat leadás előtt KERESSE A TANULMÁNYI VEZETŐT, amennyiben ez elmarad a főiskola a lehetőségeihez mérten tudja támogatni a hallgatót.

További infó: igazgató

 

·       Amennyiben a helyi közösségetekben, vagy testvéri környezetben van érdeklődés a Logos főiskola iránt, és valamely kurzusra szeretnéd elhozni az érdeklődő testvért, testvérnőt, kérlek, jelezd felém. Budai Zsolt email: logosigazgato@gmail.com

ALAPÍTVÁNYI INFORMÁCIÓK

 

·       Az alapítvány frissítette az adatkezelési szabályait, itt elolvashatod: http://www.logos-hungary.hu/pdf/lnka_adatkezeles.html

 

 

A LOGOS OKTATÁSI SZEMLÉLETE – ISMERKEDJ MEG VELÜNK!

 

 

„A bibliai tanulmányokat eszköznek kell tekintenünk a gyülekezetek építése, a szolgálatok támogatása céljából, hogy erős hatást gyakoroljon az életünkre, családunkra, a minket körülvevő közösségekre. Ezért a hallgatóknál a tárgyi tudás közvetítése mellett szem előtt tartjuk olyan készségek és kompetenciák fejlesztését, mint az új ismeretek befogadására, megértésére, alkalmazására való gyakorlottság; a rugalmasság és alkalmazkodóképesség; az együttműködési és közvetlen kommunikációs képesség; a problémamegoldó készség, döntéshelyzetek önálló kezelése; a kreativitás; a megbízhatóság, ill. az írott modern kommunikáció alkalmazásának képessége, fogalmak, értékek megértése, tolerálása ill. alkotása.”

A Logos Csapata

 

A LOGOS FŐISKOLA A WIKIPÉDIÁN

Ha csak egy gyors áttekintésre futja az idődből, ajánljuk a Wikipédia Enciklopédiát!

A Logos-Hungary Keresztény Főiskola szócikk https://hu.wikipedia.org/wiki/Logos-Hungary_Kereszt%C3%A9ny_F%C5%91iskola

Ami egy lényeges változás az amerikai diplomát a továbbiakban a Logos University adja.

 

 

--------------------------------------------------------------------------Archív --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ·       Logos Főiskola standja a MIÉRTT FESZTIVÁLON. Képek a Facebookon https://www.facebook.com/pages/Logos-Hungary-Kereszt%C3%A9ny-F%C5%91iskola/352843608074221

 

·       „Diplomaosztó a Logosban - Miskolc TV” / minap.hu 2016. május 01. 09:09 http://m.minap.hu/cikkek/diplomaoszto-logosban

·       Logos diplomaosztón készült kisfilm, „Hívőszó” 2016.05.22-i adásában. https://www.youtube.com/watch?v=pnjSvwJYU0E

·       Cikk a Logos Főiskoláról a MINAPban (2016.05.14) .
http://minap.hu/…/def…/files/2016-05/minap01-12_20160514.pdf

·       Logos Főiskola, Diplomaosztó 2016. Április 30. Képek és videók a facebookon. https://www.facebook.com/pages/Logos-Hungary-Kereszt%C3%A9ny-F%C5%91iskola/352843608074221

 

·       Diplomaosztó ünnepségünket 2013. október 26-án (szombat 15,00) tartottuk, képek a Facebookon.
https://www.facebook.com/pages/Logos-Hungary-Kereszt%C3%A9ny-F%C5%91iskola/352843608074221

 

·       Pomp and Circumstance Graduation Walking March (Song Extended)

https://www.youtube.com/watch?v=Kw-_Ew5bVxs

 

·       A Miskolc Tv Miskolc MA adásában a rövid híradást megnézheted itt.
http://minap.hu/mivid.php?ext.a40456

 

 

ARHÍV - LOGOS OFFICE SUPPORT – FONTOS INFORMÁCIÓK -

 

 

·       2018.október 20. „Beszéd Konferencia”. szervező Olajfák Baptista Gyülekezet, társszervezők: Logos Főiskola és Logos NK Alapítvány, valamint a Derek Prince Ministries – Magyarország. További infó a facebookon. https://www.facebook.com/Logos.Foiskola/

 

 

·       CED 495 Diplomamunka (BA. Projekt) 1 rész 2018. Október 27-én 14,00-tól a Jakabban, hozz magaddal laptopot, hosszabbítót, jegyzetfüzetet)  További infó: Tanulmányi vezető

 

 

·       2017.október 21. „Férjek és Apák Konferencia”, szervező Olajfák Baptista Gyülekezet, társszervezők: Mezőkövesdi Gyülekezet, Logos Főiskola és Logos NK Alapítvány, valamint a Derek Prince Ministries – Magyarország. További infó a facebookon. https://www.facebook.com/Logos.Foiskola/·       CED 495 Diplomamunka (BA. Projekt) 1 rész 2016. Október 29-én 14,00-tól a Jakabban, hozz magaddal laptopot, hosszabbítót, jegyzetfüzetet)  További infó: Tanulmányi Vezető

 

·       Figyelem, a főiskolán jelenleg az oktatás VEGYES tanrendben folyik. Minden hallgatót arra kérünk, kommunikáljon leginkább email-ben a tanulmányi vezetővel.  Minden dolgozatot az ő email címére legyetek kedvesek elküldeni!

 

·       Ez a Facebook oldalunk, itt is tájékozódhatsz: http://www.facebook.com/pages/Logos-Hungary-Keresztény-Főiskola/352843608074221

 

 

 

·       1% KÉRÉSE: Sziasztok! Ha tehetitek, örömmel vesszük!

Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány adószáma: 18204845-1-05


Köszönet mindazoknak, akik az idén is támogatnak bennünket az 1%-os felajánlásukkal. Isten áldjon Benneteket és a munkátokat!

 

·       Ez a Facebook oldalunk, itt is tájékozódhatsz: http://www.facebook.com/pages/Logos-Hungary-Keresztény-Főiskola/352843608074221

 

 

·       Első-második osztály: Az Orientáció fájljai, pl. a Tanulásszervezés az email címetekre érkezik. A Hallgatók Kézikönyve 2011 - Letölthető hallgatóink számára - Kérünk minden Logos hallgatót, hogy töltse le, és olvassa el a Hallgatók Kézikönyvét, 2010.szeptember 01-től ez van érvényben. A régi hatályát vesztette. A kiegészítéseket, változásokat is elküldjük körlevélben.

 Hallgatók Kézikönyve 2010 - PDF-ben, - a rar fájlhoz, ha letöltötted a Winrar progit itt és itt találod)

 

·      

 

 

 

AZ ÖNKÉNTESSÉG 20 ÉVES ÜNNEPE - A LOGOS HÁZBAN

Az önkéntesség az küldetés, szívügy és lelkesedés dolga. Életeket ment meg az igaz bizonyság! 20 éve formál ez a segíteni akarás bennünket itt Miskolcon. Különböző formákban éljük ezt meg, kisebb nagyobb közösségekben, alapítványi és egyházi jogi keretekben, vagy épp a nélkül. Legyen ez idősek vagy épp árvák felé való szolgálat. Néhány éve kisebb ifjúsági projektekben is ezt tesszük spontán, vagy szervezetten a MIKSZ-szel (Miskolci Ifjak Kiáltó Szava).  A szolgálat helyszíne mindig változik, de Miskolc Város jóvoltából a centrum és otthon a Logos Ház, már 2006-óta.

Olvasd el a miskolci MinapONLINE cikkét, nézd meg a fotókat: http://minap.hu/page.php?317

 

 

ÉZSAIÁS NAP - LOGOS KONFERENCIA – FOTÓK A FACEBOOKON!

Részletes infó, szórólap letölthető <pdf> <jpg>

 

ALAPÍTVÁNY KÖSZÖNETET MOND - SZJA 1 % FELHASZNÁLÁSA

 

Alapítvány köszönetet mond azoknak, akik adójuk 1 %-át az alapítvány számára ajánlották fel. Tisztelettel tájékoztatunk Benneteket, hogy a teljes összeget, 280.571  Ft-ot önkénteseink 2010.  évi munkájának jutalmazására és munkájukkal járó költségeik térítésére használtuk fel.

 

Köszönettel fogadjuk a 2010. adóévi felajánlásotokat is, amely nagy segítséget jelent számunkra az Úr Jézus Krisztus királyságának építésében. Tisztelettel: Az alapítvány kuratóriuma

 

 

LOGOS - GENERÁCIÓK TALÁLKOZÁSA

Generációk szeretet teljes találkozásának lehettek tanúi azok, akik 2010. április 22-én az Újgyőri Szolgáltató Központba látogattak.

MINAPONLINE-ban a híradás!


Ezen a napon is bebizonyosodott az, amire Isten szeretne mindenkit megtanítani az Igéjében : Amit akartok, azért hogy az emberek veletek cselekedjenek, mind azt ti is úgy cselekedjétek azokkal". Tehát fogadjuk el a másikat és minket is elfogadnak, szeressük a másikat és minket is szeretni fognak! Tanuljuk meg egymást szeretni Isten szeretetével és elfogadásával, hisz az egész világ és benne minden ember szeretetre éhes! Isten szeretete az, ami csodákra képes, Isten szeretete az, ami leveszi az álarcot rólunk és észrevétlenül megváltoztat! Ne várjunk, kezdjük el ma! Legyünk áldás más életében!” A linken a teljes híradás.

LOGOS ALAPÍTVÁNY ÖNKÉNTESEI ÉS GYERMEKKÓRUSA -  A B.-A.-Z. MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONTBAN

 

Műsorral, ajándékokkal kedveskedtek

2010. április 01. (csütörtök) 15:50 – szepesis

 „Immár harmadik alkalommal kedveskedtek adományaikkal és egy kis műsorral március 26-án, pénteken a Logos-Hungary Alapítvány önkéntesei és gyermekkórusa, a B.-A.-Z. Megyei Gyermekvédelmi Központ lakóinak.

Itt köztudottan halmozottan hátrányos helyzetű, nehéz családi körülmények között élő gyermekek találnak egy időre menedéket, ideiglenes otthont a családi körülményeik, sorsuk rendeződéséig. Kiss Zoltánné, a gyermekszolgálat egyik vezetője az eseményről elmondta: nagyon készültek erre a napra,…”

 

A MINAP ÚJSÁG CIKKE Tovább

 

 

NÉHÁNY SZOLGÁLÓTÁRSUNK AJÁNLÁSA, TAPASZTALATA MUNKÁNK ÉS KÜLDETÉSÜNK FELŐL

Tovább>   A Logos-Hungary Keresztény Főiskoláról írt ajánlásokat olvasva, végül….

 

A LOGOS HITVALLÁSA

Tovább>   A Logos-Hungary 22 legfontosabb hittétele….

 

 

GALÉRIA A LOGOS DIPLOMAOSZTÓKRÓL

Korábbi diplomaosztók képalbumait találod a lenti linkeken, mindkettő a Miskolc Város Konferencia Teremben került megrendezésre. A 2009-es program vendégei Dr. Hazel Carr (LEC), Fedor Vilmos alpolgármester, Piszeter Ervin (BPA), Verebélyi Tibor (Olajfák Gy.), Tamás József (Élet Gy.) és a főiskola, alapítvány munkatársai voltak

 

http://minap.hu/plugins/coppermine_menu/thumbnails.php?album=1832
http://diplomaoszto09.skriszti.fotoalbum.hu/

 

Együtt ünnepeltünk vasárnap délután Miskolc Városi Konferencia Teremben a Logos-Hungary Keresztény Főiskola friss diplomásaival, hallgatóval, külföldi és hazai egyházi és városi vendégeivel, az összegyűlt rokonokkal, barátokkal. Az amerikai Georgia állambeli SBIS társfőiskola teológus BA diplomáit és egyéb okleveleit (összesen 57-t) vehették át a miskolci intézményben.

Lásd az Olajfák honlapján a GALÉRIÁT

 

 

 

 

 

 

© Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány – Logos-Hungary Keresztény Főiskola és DPM KönyvKiadó 2000-2019 - Minden jog fenntartva!